PD, beyond the seal and into the real dimension!

2024-05-21 17:15:36 / IDE NGA ALBAN DACI

PD, beyond the seal and into the real dimension!
There is a media cacophony that they have imposed the DP crisis only on a stamp. Do you say that the stamp is the problem or the only and true solution to the crisis! In fact, the DP crisis is a genuine political issue with priorities related to the future of this political force, considering the latter the largest opposition force in the country, and the fate of democracy and the future of Albania!

The crisis in DP did not start because of the seal issue, but it started because of the orientation that DP should have and should have! The latter was established as a political force not by individuals, but by the majority of citizens who were incompatible with the Regime! So, the demands of the Albanians at the beginning of the 1990s were "Freedom and Democracy".

This is also the reason why the Albanian DP is the only political entity in the western democracies that has this designation and is positioned on the right. In the early 90s, the right, although with a concrete and real history after the installation of democracy, was arbitrarily and unjustly disappeared from the Albanian political system!

The DP's crisis begins precisely in its dilemma, whether it should choose the Euro-Atlantic orientation for which it was created and took political power by overthrowing the most cruel communist regime on the Continent, or whether it should take steps backwards by turning back in history, denying its mission for which free people had created it and defended it as a democratic alternative against any form of dictatorship or authoritarianism of the Left.

Azem Hajdari is undoubtedly one of the symbols of DP and of the new democracy that Albania should have. The man who came from the ranks of students, who believed in freedom and democracy and who dedicated almost his entire life to these ideals.

Azemi is the symbol of efforts to build the missing democracy in Albania, in a country where those who had been communist put on sheep's wool after the fall of the regime, presenting themselves as true democrats. I do not want to mention or use the role and figure of Hajdar, because due to the bad fact of DP and democracy, he is no longer alive, but leaving a documented history that is actually also the history of Albania's protracted transition itself. However, anyone who has followed Azemi's dream can ask an essential question today: Would Azemi agree today with the choices made by a part of DP and would he have positioned himself differently from Ata?

In the early 1990s, Albanians did not only fight the Regime, but fought every form of deviance it produced or defended.

Bashkë me Regjimin, shqiptarët tentuan që demokracia të ishte gjithëpërfshirëse, që pushteti të ishte në shërbim të qytetarëve dhe po ashtu politika të mos kthehej në një aktivitet politik të trashëguar. Trashëgimia në vende ku nuk ka monarki kostitucionale është sinjal i qartë i autoritarizmit dhe i kontrollit të disa familje që qytetarët i konsiderojnë shërbëtor dhe të nënshtruar.

Shpesh kam bërë një pyetje elementare: Kemi më shumë se 30 vjet tranzicion, SHBA dhe shumë demokraci të tjera të Perëndimit kanë ndërruar disa lider e ndërsa Shqipëria vazhdon të ketë të njëjtët! Atëherë pyetja ime e sinqertë është: Shqipëria është kaq vend i shkretuar sa në këto 30 vite nuk ka djem e vajza të mirëshkolluar, demokratë e patriotë sa mund të jenë alternativë lidershipi, por duhet të vazhdojnë të pranojmë si të pazëvendësueshëm ata që kanë për më shumë 30 vjet aty në mejdan, si alternativë e vetme?!

A thua Shqipëria nuk meriton oferta të reja lidershipi? Me këtë mendësi apo avancojmë projektin tonë demokratik, apo po e pengojmë këtë të fundit me emocionet dhe paranojat e trashëguar nga Regjimi?

Për këto analiza nuk mendoj se kriza e PD është çështje vule apo logoje, por është çështje modeli dhe optike dhe vizioni që duhet të ketë për aktualitetin dhe të ardhmen e Shqipërisë! Sot, dhe që nga fillimi i krizës, PD ka dy opsione:

- Të bëj hapa mbrapa duke ngjarë me Regjimin që e mundem në fillim të viteve ’90!
- Të vazhdojë me misionin për të cilën e krijuan njerëzit e lirë në fillim të viteve ’90!

Në fakt nga ngjarjet e viteve ’90 dhe tashmë thuajse pas 34 vitesh askush nuk e kishte menduar që përsëri hijet e të kaluarës do të ishin përsëri një rrezik real për të ardhmen dhe për rrugën që duhet të ketë Shqipëria!
Ndarja si pasojë e krizës është një ndarje parimore për çështje thelbësore në lidhje me të ardhmen e PD dhe të demokracisë në vend.

Përtej logjikës ose jo sesi kanë rrjedhur ngjarjet, parimet tona dhe qëndrimet tona politike janë:

- Orientimi euroatlantik i PD
- Partneriteti i ngushtë dhe i pandashëm me SHBA, UK dhe BE

- Qëndrime serioze e të palëkundura ndaj korrupsionit ose të personave që akuzohen apo ka dyshime për aktivitete të tilla në të kaluarën, të tashmen apo që mund të kenë të ardhmen

- Rotacioni i elitave dhe i pushtetit
- Kundër çdo lloj forme personalizimi apo trashëgimie politike

Nuk mendoj se të gjithë e gjejnë plotësisht vetën në këto parime apo ideale dhe nuk mendojnë se të gjithë ata që janë sot tek PD janë të shenjtë. Megjithatë, unë e kam fjalën për ato që kanë mbajtur qëndrime dhe besojnë në këto parime. Për këto të fundit, pavarësisht si mund të shkojë çështja ligjore e krizës së logos dhe vulës, nuk mendoj se do të ndryshojë gjë në zgjedhjet apo qëndrimet e tyre që shpresoj të jenë në koherencë të vazhdueshme.

Albania needs to end the protracted political transition and this is only possible if we remain faithful to the above principles. Albania needs a radical change and serious and significant political steps starting from DP which is and should be its own governing alternative.