ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮޕަރޭޝަންގައި 26 މީހުން ހައްޔަރުކޮށް، ބައްލާ ފުލުހުންނާއި ސްޕެކް އަށް މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ

2024-04-12 17:27:06 / POLITIKË ALFA PRESS

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އޮޕަރޭޝަންގައި 26 މީހުން
މިނިސްޓަރ އޮފް އިންޓީރިއާ ޓައުލަންޓް ބައްލާ ވަނީ 26 މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ރައްދު ދެއްވާފައި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 4 ފުލުހަކު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ރިއެކްޝަނެއްގެ ތެރެއިން ބައްލާ ފާހަގަކުރައްވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރެފިކް ނެޓްވޯކަކަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

“؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ސްޓޭޓް ޕޮލިސްގައި ތިބި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކްރިމިނަލް ޕޮލިސް އާއި އެސްޕީއޭކޭގެ ޕީޖީންނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން، އެމީހުންގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ތަހުގީގަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓްރެފިކިން ނެޓްވޯކަކަށް ޖެހިފައިވާތީ. 26 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި 4 ފުލުހުން؛ 1 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޔޫރޯ (ނަގުދު ފައިސާ) ބަޑިއާއި 13 އުޅަނދާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މިންވަރު ????"، ބުނަނީ ބަލާގެ ރިއެކްޝަންގައެވެ.

Happening now...

ideas