SCHEME: How two Indian brothers with Albanian passports launder money in Tirana: Million euro debt contract!

2024-04-13 17:17:52 / TRENDING ALFA PRESS

SCHEME: How two Indian brothers with Albanian passports launder money in Tirana:

The two Indian brothers, who are wanted all over the world for money laundering, have brought to Albania, apart from their family members and associates, the business scheme they used in India and Nigeria.

In the last five years, they have established a number of companies, through which they are suspected of continuing money laundering activities.

On Wednesday, August 23, 2023, first Devak Patel and then Chetankumar Sandesara entered the office of the notary J. Zh., at the former Block in Tirana.

The two hosts have requested the drafting of a debt contract, according to which Devak has loaned Chetankumar a full 300,000 euros.

The notary may not have known, since one of them had an Albanian passport, that the people in front of him were neither more nor less members of a large Indian family.

Devak is a nephew of Chetankumar's family, who, along with his brother Niti, are accused in their home country of India of stealing and laundering $725 million.

The content of the contract fulfills the circumstances that oblige the notary to apply enhanced vigilance according to Article 6 of the instruction on ways to report suspicious transactions.

Enhanced vigilance means that the notary, not only had to investigate the clients, who were signing a contract with such a large amount, about the source of this amount and the motive why it would be used, but also had to immediately notify the Financial Intelligence Agency .

According to very confidential sources, the latter has evidenced this information, but has not carried out any action to verify, trace or inform other investigative structures in Albania.

Asked if he has taken any concrete action against the notary or if he has notified the authorities investigating money laundering, this structure has refused to provide information.

This transaction had to be followed with a "red flag", because one of the characters, who was in front of the notary, is the subject of media, not only Albanian, but also global ones. Chetankumar Sandesara together with his brother, Nitin Sandesara, Indian citizens, wanted for money laundering around the world, were provided by the President of the Republic with an Albanian passport, according to a special procedure.

This element is sufficient for the law enforcement authorities in Albania to pay attention to the activity of the two brothers.

The facts collected by Investigative Network Albania show that the Sandesara brothers have set up a fiscal pyramid in Albania.

Materialet e analizuara nga INA Media dëshmojnë se institucionet e hetimit dhe të gjurmimit kanë lënë jashtë vëmendjes një kontingjent të dyshimtë personash, që kanë ardhur në Shqipëri bashkë me akuzën për veprimtari kriminale. Vëllezërit Sandesara përfituan shtetësinë shqiptare afro pesë vjet më parë me një procedurë shumë të dyshimtë, me propozim të ministrit të Turizmit të asaj kohe, Blendi Klosi.

Burime nga Presidenca konfirmojnë se dosja e pajisjes me pasaportë e dy vëllezërve indianë ka pasur vetëm kërkesën e nënshkruar nga ish-ministri Klosi dhe asnjë dokument tjetër shtesë. Vetëm 20 ditë nga mbërritja e shkresës së ministrit (16.01.2018) vëllezërit marrin shtetësinë shqiptare.

Qarkullojnë miliona, por dalin me humbje çdo vit

Chetankumar Sandesara bashkë me gruan e tij, Dipti, dhe vëllain e tij më të madh, Nitin Sandesara, erdhën në Shqipëri gjysmën e dytë të vitit 2017, për t`i shpëtuar arrestimit dhe hetimit nga drejtësia në Indi.

Zgjedhja e Shqipërisë nuk ka qenë, as e rastësishme, as e përkohshme. Ata nisin menjëherë kërkesën për azil, si dhe procedurën për marrjen e shtetësisë shqiptare.

Paralelisht me kërkesën për shtetësinë, vëllezërit Sandesara nisin biznesin. Më 12 dhjetor të vitit 2017, Chetankumar Sandesara regjistron në Qendrën Kombëtare të Biznesit kompaninë Laxmi Reale Estate & Investment me bashkë-aksionar vëllain, me objekt: Ndërtim, Real Estate dhe Investime.

Tre muaj më pas Chetankumar Sandesara themelon një tjetër kompani. Kësaj here bashkë-ortake zgjedh të ketë bashkëshorten. Tulja Reale Estate & Investment, me objekt në fushën e ndërtimit, në real estate, në fushën e investimit dhe në dhënien me qira të automjeteve. Të dyja kompanitë janë aktive.

Kompania me ortakë dy vëllezërit, Laxmi Reale Estate & Investment, është themeluar me një kapital fillestar prej 100 lekësh (1 euro). Bilanci, që kompania vetë ka dorëzuar, ka shumë njolla të errëta, që ngrenë dyshime për aktivitetin, që zhvillojnë në vendin tonë. Për më tepër, bie ndesh me legjislacionin fiskal në Republikën e Shqipërisë.

Përgjatë 5 viteve të funksionimit, kompania deklaron se ka vetëm një të punësuar. Edhe për këtë person rroga nuk ka kaluar nëpërmjet bankës. Mangësi paraqet edhe pagesa e siguracionit.

Kompania deklaron se nuk ka aktivitet ekonomik, madje nga pesë vitet e funksionimit të saj në një vit ka dalë me zero fitim, vitin e dytë të funksionimit ka dalë me fitim dhe tre vitet e fundit ka dalë me humbje.

SCHEME: How two Indian brothers with Albanian passports launder money in Tirana:

Fitimi/Humbjet për kompaninë Laxmi Reale Estate & Investment në vite

Një audit i licencuar shpjegoi bilancet e kompanisë, duke i paraqitur dokumentet, që ka dorëzuar vetë kompania në QKR, pa i treguar pronësinë e saj.

“Nga pikëpamja fiskale (ligjore) firma lejohet me humbje deri në 3 vite ushtrimore (fiskale). Më pas Tatimet duhet të nisin investigimin. Nga pikëpamja ekonomike nuk ka kuptim, sepse në 3 vite nuk ka krijuar asnjë të ardhur nga shitja”, – iu përgjigj auditi pyetjes, nëse është logjike, që kompania të qëndrojë me humbje.

Por, ndërsa regjistron bilance negative, kompania Laxmi Reale Estate & Investment deklaron se përgjatë katër viteve të para ka qarkulluar miliona euro nëpërmjet huadhënies dhe huamarrjes. Kjo veprimtari shton pikëpyetjet mbi objektin e aktivitetit të deklaruar të kompanisë.

SCHEME: How two Indian brothers with Albanian passports launder money in Tirana:

Shifrat e huadhënies dhe të huamarrjes së kompanisë Laxmi Reale Estate & Investment, të nxjerra nga bilancet që kompania ka dorëzuar në zyrat tatimore

“Në pasqyrën e bilancit në aktiv dhe në pasiv pasqyrohen llogari, që kanë të bëjnë me të drejta për t’u arkëtuar dhe huadhënie dhënë palëve të treta, të cilave nuk iu kuptohet burimi. Edhe në pasiv janë pasqyruar detyrime ndaj palëve të treta, shuma, të cilave nuk iu është sqaruar, as burimi, as analiza analitike e këtyre zërave në bilanc”, – sqaroi auditi i kontaktuar.

Në objektin e kompanisë të deklaruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit nuk figuron që kompania të ketë licencë për veprimtari financiare (jo-bankë). Siç duket, këtë argument ka përdorur edhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Pyetjes, nëse kanë informacion për aktivitetin e huadhënies së kompanisë ose ortakëve të saj, AMF i është përgjigjur: “Ju bëjmë me dije se Autoriteti nuk ka informacion mbi këto subjekte, pasi veprimtaria e tyre nuk përfshihet në fushën e veprimtarisë së Autoritetit”.

Selami Xhepa, ekspert i ekonomisë, konsideron se këto të dhëna duhet t`i kishin vënë në alarm institucionet ligjzbatuese në vend.

“Çdo aktivitet financiar, huadhënie apo huamarrje, duhet të jetë një aktivitet i licencuar. Nëse nuk kanë leje, atëherë është një aktivitet i jashtëligjshëm dhe autoritetet duhet t`i vënë përpara përgjegjësisë këta persona”, – thotë Xhepa.

Një tjetër moment i dyshimtë në veprimtarinë e kompanisë lidhet me faktin se, ndonëse deklaron se del me humbje, kompania kërkon rimbursimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH).

“Teprica kreditore e TVSH-së është e drejta për t’u arkëtuar, që shteti i detyrohet kompanisë, e cila rrjedh pikërisht nga mos-deklarimi dhe kryerja e aktivitetit të shitjes sipas objektit të veprimtarisë së kompanisë”, – sqaron auditi për bilancin e kompanisë.

“Nëse nuk kanë aktivitet, nuk mund të marrin rimbursim TVSH-je, vetëm nëse lëshojnë fatura false”, – sqaron Selami Xhepa.

Manovrat e përdorura nga indianët Sandesara në Shqipëri, që për më tepër në vendin e tyre të origjinës janë nën hetim pikërisht për një skemë mashtrimi prej 725 milionë dollarësh, për ekspertin Xhepa tregojnë se institucionet kanë dështuar në kryerjen e punës së tyre.

“Në këtë rast organet tatimore nuk bashkëpunojnë me njëra-tjetrën, nuk shpërndajnë informacion. Gjithë këto institucione, që merren me parandalimin e pastrimit të parave, nuk funksionojnë fare, aq më keq që kërkojnë edhe rimbursim TVSH-je”, – përfundon Xhepa.

Kompania tjetër, Tulja Reale Estate & Investment, të cilën Chetankumar Sandesara e ka themeluar bashkë me gruan, ka thuajse të njëjtën fushë veprimtarie me kompaninë e parë, Laxmi Reale Estate & Investment, me vetëm një shtesë: Dhënie me qira e automjeteve.

Edhe kapitali fillestar është i ndryshëm. Këtë herë ortakët kanë ngurtësuar plot 100.000 lekë, pra rreth 1 mijë euro. Kompania në asnjë prej viteve të funksionimit të saj nuk ka dorëzuar asnjë dokument, që vërteton aktivitetin e saj, financiar. Edhe pse është gjobitur nga Drejtoria e Tatimeve për këtë motiv, ka paguar gjobën, por nuk ka reflektuar. Nëpërmjet kësaj kompanie vëllezërit kanë hyrë në marrëdhënie biznesi me biznesmenin shqiptar, Julian Morina.

Kunati i vëllezërve themelon të tjera kompani

Me pasaportë shqiptare dhe pronarë të një perandorie ndërkombëtare (pavarësisht se ishin të kërkuar në të gjithë botën), vëllezërit, në mars të vitit 2019, i kërkojnë Aeroportit të Rinasit leje për të ulur avionin e tyre, privat.

Brenda avionit charter, që ishte nisur nga Dubai, veç vëllezërve, Chetankumar dhe Nitin, ka qenë edhe kunati i tyre, Hiteshkumar Patel. Ndërsa të dy vëllezërit e kanë kaluar pikën e kontrollit, Hiteshkumar-i është arrestuar.

Policia e Indisë e kishte shpallur në kërkim. Interpoli krahas emrit të tij kishte vendosur flamurin e kuq – Kontingjent i rrezikshëm.

Në procesverbalin e arrestimit ka një korrigjim, që lidhet me datën dhe me orën e arrestimit. Fillimisht është shkruar data 20 mars, pastaj është korrigjuar dhe është shënuar 21 mars 2019.

Një oficer policie në Aeroportin e Rinasit këmbëngul se korrigjimi i datës është i qëllimshëm, pa identifikuar qëllimin e saktë të këtij veprimi. Por, kjo “parregullsi” është shënuar edhe në vendimin gjyqësor të Gjykatës së Tiranës, që rrëzoi ekstradimin e Hiteshkumar Patel-it.

Dy ditë pas arrestimit, më datë 23.03.2019, Gjykata e vlerësoi të ligjshëm arrestimin e Hiteshkumar Patel-it dhe caktoi si masë sigurimi atë të arrestit më burg, me afat 40 ditor.

Përgjatë kësaj kohe prokuroria shqiptare duhet të komunikonte me autoritetet indiane për të përgatitur dosjen e ekstradimit.

Në vendimin e Gjykatës së Tiranës, e cila i referohet kërkesës për ekstradim të autoriteteve të Indisë, Hiteshkumar Patel-i është konsideruar si “truri” i skemës së mashtrimit të ngritur nga vëllezërit Sandesara.

Pavarësisht këtyre pretendimeve të drejtësisë indiane, pas 40 ditësh qëndrimi në qeli Gjykata e Tiranës e nxori nga burgu dhe urdhëroi që 59-vjeçari i atëhershëm të qëndrojë në arrest shtëpie me vëzhgim 24 orësh nga policia.

Pak më shumë se tre muaj pas arrestimit, më 3 korrik 2019, Gjykata e Shkallës së Parë, Tiranë ka vendosur të mos e ekstradojë drejt Indisë shtetasin indian, Hiteshkumar Patel. Pas këtij vendimi rrethi familjar i familjes Sandesara zgjerohet. Në Tiranë vjen edhe djali i Hiteshkumar Patel-it, Devak-u.

Sapo mbërrin, Devak-u themelon dy kompani biznesi. E para, me emrin Aries Investments, me një kapital themelor prej 100 mijë lekësh (një mijë euro) dhe me objekt aktiviteti si investitor në të gjitha fushat, ka qenë aktive për rreth 3 vite (2020-2023). Në portalin e Qendrës Kombëtare të Biznesit nuk ka asnjë dokument, që të vërtetojë, nëse kompania ka zhvilluar aktivitet. Përveç statutit të themelimit është edhe vendimi për ta mbyllur kompaninë, duke caktuar një likuidator.

Ndërsa kompania e dytë me emrin Dimensional Global Trading and Services Limited-Albania, sipas aktit të regjistrimit në institucionet e shtetit shqiptar, është degë e një kompanie nigeriane.

Administrator është sërish Devak Hitek Patel dhe është paraqitur në Qendrën e Regjistrimit të Biznesit më 1 tetor 2020. Objekti i kësaj kompanie është kryesisht në fushën e inspektimit të të gjitha tubacioneve.

Edhe kjo kompani nuk ka dorëzuar në zyrat e tatimeve në Shqipëri asnjë dokument, që vërteton aktivitetin e saj. Madje, kompania është gjobitur në dy raste, për shkak se nuk ka dorëzuar bilancet. Gjobën e ka paguar, por nuk ka reaguar për ta përmbushur këtë detyrim ligjor.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve nuk iu përgjigj kërkesës për informacion në lidhje me masat që ka marrë për këtë shmangie të përsëritur të detyrimit ligjor nga kompanitë e evidentuara në këtë investigim. Sipas ligjit, në rastet kur një kompani nuk dorëzon bilancet në mënyrë të përsëritur, administrata tatimore duhet të nisë hetimin e kompanisë.

Interesant është fakti se edhe kompania e administruar nga Devak Patel, Dimensional Global Trading And Services Limited-Albania, e zhvillon aktivitetin e saj në të njëjtën zyrë me kompaninë Tulja Reale Estate & Investment, që ka si aksionarë Chetankumar Sandesara dhe Dipti Sandesara. Zyra është në një nga komplekset me luksoze të njërës prej zonave më të shtrenjta të Tiranës.

Patel-i i tretë, që ka ardhur në Tiranë, quhet Nareshkumar. Ka lindur në Gujarat të Indisë, në të njëjtin fshat si edhe Patel-ët e tjerë, që janë në Shqipëri. Nareshkumar Ganpatlal Patel në maj të vitit 2022 ka themeluar kompaninë Nitya Corporation, që ka si objekt import-eksportin dhe shitjen me shumicë të erëzave, të produkteve të ndryshme, ushqimore, si dhe skrapin e aluminit dhe atë të hekurit. Ndryshe nga kushërinjtë e tij, ai ka vendosur një kapital prej 10 mijë eurosh për të themeluar kompaninë. Kompania është aktive, por edhe ky Patel ka ecur në gjurmët e kushërinjve të tij, duke mos e dorëzuar bilancin. Madje, nuk ka paguar as gjobën.

Policia e Shtetit nuk iu përgjigj kërkesës për informacion mbi statusin juridik të shtetasve indianë, Devak Patel dhe Nareshkumar Patel.

Each of the companies has been asked to comment on account of this article via e-mail, which they themselves have declared at the Business Registration Center. The address of the company, Nitya Corporation, did not exist, while the other three companies did not respond as of press time.

Even the Financial Supervision Authority did not respond to the request for information, whether it had noticed the transactions of this family.

The Albanian partner of businessmen from India

In Albania, the Sandesara brothers have collaborated with the well-known businessman, Julian (Lul) Morina. The two brothers from India, shareholders of the company Laxmi Reale Estate & Investment, on December 28, 2018, bought 50% of Drymades Dream Sh.pk, owned by Morina, in the amount of 12,387,000 ALL. But, not even three months have passed, on March 15, 2019, the two Indian brothers, now with Albanian passports, exchange 50% of the shares of Drymades Dream for an entrance to an apartment in Vlorë with an area of ​​109 m2 and a veranda of 80 m2. This time the exchange was made, not with the company from which they took the shares, but with the company Dinia 04 Sh.pk But, if you enter the Business Register, you will learn that the sole shareholder of this company is Julian Morina.

But this is not the only fact of the connection between the two brothers from India and the businessman Julian Morina testifies OCCRP in the investigation published in 2021 about the activity of the family from India and the connections with the businessman Morina.

The connections between this family and businessman Julian Morina are many; three of the companies founded by the Sandesara family have the same address as one of Julian Morin's companies, which is located near his hotel.

Tulja Reale Estate & Investment and Rinia 04, Morin's company, have had the same email address for a period of time. It is the same notaries who do actions between the family and Morina and who perform other actions in the interest of the Indian family. Lawyers, too.

Bloomberg on its portal, bloomberg.com, on June 5, 2023 published an article titled Brothers fighting fraud allegations from India are thriving in Nigeria. The article shows how the company of the Sandesara brothers, who also have an Albanian passport, has reached the record figure of extracting 1 billion barrels of oil in Nigeria.

The brothers and sisters have built the biggest, independent oil company in Africa's biggest crude-producing nation, even as India pursues them as criminals - accusing them of running "one of the world's biggest frauds". big economic in the country", writes Bloomberg.

The map of the activity of this family and the complex scheme of their operation makes it necessary for the extended vigilance of the Albanian authorities, which has been lacking until now./ InaMedia

Happening now...

ideas