Pse është i rëndësishëm Riciklimi?

26 Qershor 2024, 14:26 / JETË ALFA PRESS

Pse është i rëndësishëm Riciklimi?

Riciklimi është një nga mënyrat më të mira që ju të keni një ndikim pozitiv në botën në të cilën jetoni. Riciklimi është i rëndësishëm si për mjedisin natyror ashtu dhe për njeriun. Ne duhet të veprojmë shpejt sepse sasia e mbetjeve që ne krijojmë është në rritje gjatë gjithë kohës.

Shuma e mbetjeve që ne kemi krijuar është vazhdimisht në rritje për shkak se:

– Rritja e pasurisë do të thotë se njerëzit janë në gjendje të blejnë më shumë produkte dhe si rrjedhojë krijojnë më shumë mbeturina. – Rritja e popullsisë do të thotë se ka më shumë njerëz në planet që krijojnë mbeturina

-Paketimet e reja dhe produktet teknologjike janë duke u zhvilluar, dhe shumë nga këto produkte përmbajnë materiale që nuk janë të biogradushme.

– Ndryshimet e reja në stilin e jetesës, të tilla si konsumimi i ushqimeve të shpejta, do të thotë se kemi krijuar mbeturinat shtesë që nuk janë të biogradushme.

Rëndësia e Riciklimit në mjedis

Riciklimi është shumë i rëndësishme pasi mbetjet kanë një ndikim të madh negativ në mjedisin natyror.

– Kimikate të dëmshme dhe gazra serë janë lëshuar nga mbeturina e landfillit. Riciklimi ndihmon në reduktimin e ndotjes të shkaktuar nga mbeturinat.


– Shkatërrimin i habitateve dhe ngrohja globale janë disa efekte të shkaktuara nga shpyllëzimet. Riciklimi ul nevojën për materialet e papërpunuara në mënyrë që pyjet mund të ruhen

– Sasi të mëdha energjie janë përdorur duke prodhuar produkte me materiale të papërpunuara. Riciklimi kërkon shumë më pak energji dhe për këtë arsye ndihmon në ruajtjen e burimeve natyrore.

Rëndësia e Riciklimit për njerëzit

Riciklimi është thelbësore për qytete në mbarë botën dhe për njerëzit që jetojnë në to.

– Nuk ka hapësira për mbeturinat. Landfillet tona mbushen shpejt me mbeturina.

– Ulja e shpenzimeve financiare në ekonomi. Prodhimi i produkteve nga materialet e papërpunuara kushton shumë më tepër se ata që prodhohen me material të ricikluara.

– Ruajtjen e burimeve natyrore për gjeneratat e ardhshme. Riciklimi ul nevojën për lëndë të para; ai gjithashtu përdor më pak energji, kështu që ndikon në ruajtjen e burimeve natyrore për të ardhmen.

Po ndodh...