Cellular reprogramming, the path to the "life elixir"

2023-02-02 14:38:52 / MADE IN ALFA ALFA PRESS

Cellular reprogramming, the path to the "life elixir"

We are seeking - in every possible way - eternal youth. That would give us the opportunity to live longer and in full health.

Which will become possible thanks to cellular reprogramming.

But what is "cellular reprogramming"?

A form of gene therapy: if we inject four genes into a cell - Oct3/4, Sox2, Klf4 and c-Myc - it (the cell), within a few weeks, reprograms the "operating system" and is rejuvenated.

It is being experimented with laboratory mice: to regenerate the cells of aging mice, to extend their lives.

Riprogramimi qelizor, që qëndron në themel të “rinimit” të qelizave, është studiuar fillimisht nga autorët Gurdon dhe Yamanaka, të cilët, për këtë studim revolucionar, merituan çmimin “Nobel të vitit 2012.

Prej atij viti, studimet janë të shumta dhe laboratorët që punojnë në drejtim të gjetjes së “eliksirit” të jetës, janë gjithaq të shumtë.

Sukseset nuk kanë qenë domethënës, megjithatë arritjet nuk mungojnë.

Kompania bioteknologjike “Rejuvenate Bio”e San Diegos në Kaliforni, ka publikuar një studim ku shpjegohet se është arritur të zgjatet jeta e disa minjve të plakur, përmes terapisë gjenike.

Po si kryhet kjo terapi?

Kërkuesit kanë injektuar në organizmin e minjve tri gjene riprogramues: trajtimi i minjve me moshë 3.5-vjeçare (ose e konvertuar: 77 vjet njerezorë) ka dyfishuar kohën e mundshme të të jetuarit pas kësaj moshe.

This type of therapy gives immediate effects.

Meanwhile, some long-tested substances, such as Rapamycin, extend life by 5-15%, but must be taken throughout life.

The dangers?

It is still too early to experiment on humans.

Among others, also because an increased frequency of the occurrence of cancer in the treated mice was found.

The fear that this could happen in even higher percentages of people is real.

We do not know how long the research and studies will last, but scientists are optimistic: we will succeed, they say, to one day reprogram and rejuvenate our cells. Without the fear of side effects and with long-awaited benefits in improving the quality and length of life./Prepared by Selim Kurti

 

ideas

services

  • POLICE129
  • STREET POLICE126
  • AMBULANCE112
  • FIREFIGHTER128