Qytetërimet e jashtëtokësorëve

9 Shkurt 2023, 17:19 / MISTERE&KURIOZITETE ALFA PRESS

Qytetërimet e jashtëtokësorëve

Të gjitha qytetërimet nuk e zënë të njëjtën rang në univers. Disa janë shumë të vjetra dhe shumë të avancuara, të tjerat kanë filluar të lindin dhe kanë një rrugë të gjatë për të ecur para se të arrijnë pjekurinë. Astronomi rus, Nikolai Kardashev, dhe fizikani amerikan, Freeman Dyson, kanë themeluar një klasifikim të civilizimeve teknologjikisht të avancuara që përmbajnë tre lloje (lloji I, II dhe lloji III). Ky sistem klasifikimi është bazuar vetëm mbi kriterin e burimeve të energjisë. Sipas këtij sistemi, çdo qytetërimit i avancuar do të gjejë vetëm tri burime të energjisë në dispozicion të tij: 1) boten e tij, 2) yllin e tij, 3) galaktikën e tij. Të mos harrojmë se kjo është kryesisht një provë, apo një përpjekje për klasifikimin e qytetërimeve, por nuk jemi aspak të sigurtë se ky sistem është me të vërtetë besnik me realitetin. Ne kemi marrë, megjithatë, këtë klasifikim duke shtuar qytetërime të llojit 0 (zero), llojin e gjashtë dhe të shtatë. Ne do të kërkojmë edhe pyetjen se në cilën kategori të qytetërimeve hyn fenomeni UFO.
 
Qytetërimet

Një qytetërimit i llojit të parë është përcaktuar si një qytetërim që ka zotëruar të gjitha format e energjisë së planetit, i cili është planet i origjinës së qytetërimit (për ne Toka). Një qytetërim i llojit të parë është teorikisht i aftë të bëj ndryshimin e klimës, të shfrytëzojë burimet e të gjitha oqeaneve, ose nxjerrjen e energjisë nga thelbi i planetit. Nevojat e saj energjetike janë aq të rëndësishme sa që ky civilizim është i detyruar të veprojë në mënyrë efikase dhe sistematike me të gjitha burimet e mundshme të planetit. Menaxhimi dhe shfrytëzimi i burimeve në gjithë planetin kërkon bashkëpunimin midis anëtarëve të kësaj shoqërie. Bashkëpunimi gjithashtu i lartë mes anëtarëve të një qytetërimi planetar presupozon krijimin e një sistemi të komunikimit të sofistikuar global (si Interneti për shembull).
 
Yjet

Lloji i dytë i qytetërimeve janë teorikisht të aftë për të kontrolluar energjinë e yllit të tyre referues (për ne Dielli). Nevojat energjetike të këtij lloji qytetërimit janë aq të rëndësishme sa që energjia që kanë në dispozicion në planetin e origjinës (për ne Toka) nuk është më i mjaftueshëm. Për të mbijetuar këto qytetërime duhet të shfrytëzojnë burimet e siguruara nga ylli i tyre. Qytetërimet e llojit të tretë janë teorikisht në gjendje për të shfrytëzuar burimet e energjisë në të gjitha sistemet yjore të një galaktike ose një numër shumë të madh të këtyre sistemeve. Kjo gatishmëri për të shfrytëzuar dhe kolonizuar sistemet e tjera yjore shpjegohet me faktin se energjia e lëshuara nga një yll i vetëm (shih Lloji i dytë) nuk është më energji e mjaftueshme për të përmbushur nevojat e tyre të cilat janë bërë të mëdha. Përfaqësues të llojit të tretë janë teorikisht në gjendje të udhëtojnë kudo në galaktikë e tyre (për ne Rruga e Qumështit).
 
Imagjinimi

Perandori apo federatë? Ne mund të imagjinojmë që qytetërimet e llojit të tretë janë të menaxhuar për të ndërtuar një lloj federate galaktike ku grupohen në gjirin e saj shumë qytetërimeve të llojit të dytë. Në çfarë kushtesh do të funksionojë një federatë apo një perandori galaktike? Ne sigurisht ende nuk kemi asnjë ide për momentin. Në qoftë se ne supozojmë ekzistencën e një lloj perandorie galaktike (e ndërtuar mbi modelin e Perandorisë Romake për shembull) ne mund të imagjinojmë se ajo mund të jetë e organizuar nga një pushtet i fortë qendror i ushtruar nga një qytetërim i vetëm sovran që drejton komunitetin e qytetërimeve vasale. Ne mund të marrim në konsideratë, në vend të kësaj, një perandori galaktike e organizuar si një federatë e madhe të civilizimeve autonome të lidhura me njëri-tjetrin nga të gjitha llojet e interesave, por pa autoritet superior të fortë. A ekzistojnë brenda federatës, klane rivale që përplasen në hapësirë me anije të pajisura me armë lazer si në episodet e “Star Wars” nga George Lucas? Dhe nëse është kështu, mund të supozojmë në ekzistencën e etnive ndërluftuese dhe me qëllimkeqija ndaj qytetërimeve të tjera të federatës? Ne vetëm mund të spekulojmë për formën e federatës apo perandorisë, por asgjë nuk na pengon për të pranuar të paktën ekzistencën e një lloj rrjeti të civilizimeve të zgjeruar në gjithë galaktikën, anëtarët e të cilit kanë lidhje mes tyre. Është e mundur, që rregullimet për ekzistencën e një qytetërimi të Llojit të Tretë janë aq të largëta sa që nga ne as që mund të imagjinohet sot. Nga ky këndvështrim, fenomeni UFO përputhet mirë me atë që ne presim, nëse një qytetërim I Llojit të Tretë manifestohet vetëm në mjedisin tonë tokësor.
 
Qytetërim universal

Nga përkufizimi ekziston vetëm një qytetërim i llojit të pestë, meqë ky civilizim zë një zonë aq të gjerë sa edhe universi ynë. Për këtë arsye ne e quajmë “Civilizim”. Ky qytetërim unik i Llojit të Pestë është standardi i fundit, maja dhe përfundimi i të gjitha civilizimeve. «Civilizimi» kurora e të gjitha llojeve të tjera të qytetërimeve nga përsosmëria e saj e brendshme dhe shkalla përfundimtare e saj. Ajo grupon në gjirin e saj të gjitha galaktikat e të gjitha galaktikave te hapura. Ne pranojmë pa vështirësi se ne jemi në fushën e spekulimeve të pastra dhe që hipoteza e ekzistencës së një qytetërimi të Llojit të Pestë është tërësisht e çmendur. Por në qoftë se ne vazhdojmë të fund të logjikës në provën tonë të klasifikimit të qytetërimeve, kjo është e nevojshme që të arrijmë në një pikë ekstreme në këtë klasifikim. Në qoftë se ne jemi dakord se Lloji 0 paraqet shkallën më të ulët në shkallën e evolucionit të qytetërimit, nuk ka asnjë arsye që të mos supozohet se në anën tjetër të shkallës ekziston edhe Lloji i fundit. Në këtë rast, Lloji i Pestë është vetëm shkalla më e lartë e zhvillimit në këtë klasifikim. Në çdo sistem të gradimit duhet të konsiderojmë një nivel më të lartë që teorikisht nuk mund të tejkalohet.

Po ndodh...

ide