Si po thahet gjuha shqipe, qesh me lot...

3 Shtator 2023, 13:21 / IDE NGA ARTAN FUGA

Si po thahet gjuha shqipe, qesh me lot...

Si po thahet gjuha shqipe!
Terma shkencorë që e kam shumë vështirë t’i përdor në auditore me studentët. Kam frikë se me tallin. Nuk di si ia bëjnë mësuesit e shkollave të mesme për t’u mësuar nxënësve kuptimin e këtyre fjalëve që i gjen në tekste paçavure:
Integrim evropian i Shqipërisë
Referendum
Demokraci, partiake, lokale, në pushtetin qendror
Shtet i së drejtës
Deputet, përfaqësues i popullit
Nëpunës në shërbim të popullit
Ligji si shprehje e vullnetit të përgjithshëm
E mirë publike
Konkurrencë tregu
Sindikatë
Shoqëri civile
Depolitizim
Unitet kombëtar
Llogaridhënie ndaj elektoratit
Barazi qytetare përpara ligjit
Ndarje pushteti
Gazetar i pavarur
Sovranitet popullor
Qytetar i informuar
Zgjedhje të ndershme, të lira, të barabarta
President Republike
Bujqësi e modernizuar
Kërkim shkencor
Të drejta qytetare
Mirëqenie
Çështje kombëtare
Kthim dhe kompensim pronash
Revolucion demokratik
Ministër
Komunitet qytetar
Zhvillim ekonomik
Ekologji
Zhvillim territori
Të drejta sociale në punë
Film shqiptar, dramë shqiptare, roman shqiptar
Etj.

Jam kurioz të di dhe qesh me lot me vete sesi do t’i përshkruajnë këto fjalë të gjuhës shqipe në fjalorin që po bëjnë!

Hahahaha! Unë ju them duhet bërë platforma teorike, semantike, komunikative pastaj fjalori, ata mbledhin fjalë pa kuptim! Çfarë të bëj unë?!
Do e shohim, e shohim rezultatin!
Gaz o gaz!