Sa humbën eksportuesit nga Euro? Studimi: Diferenca të mëdha nga muaji në muaj

1 Shtator 2023, 17:25 / EKONOMI ALFA PRESS

Sa humbën eksportuesit nga Euro? Studimi: Diferenca të mëdha nga

Ndërsa kursi i këmbimit ka pasur luhatje të vazhdueshme muajve të fundit, ku monedha europiane preku fundin në raport me lekun, pasojat kanë qenë fatale për eksportuesit. Referuar studimit të hartuar dhe publikuar nga Zyra Unifikuese e Bizneseve Eksportuese, mbiçmimi i lekut ka bërë që ky sektor të humbasë miliona çdo muaj. Konkretisht, është marrë në analizë vlera në Euro e eksporteve shqiptare të ndara sipas muajve, vlerësuar përkatësisht me kursin e këmbimit për muajin përkatës dhe me kursin mesatar të këmbimit për vitin 2022, i përllogaritur në 118.92 Lekë/Euro. Për shkak të zhvlerësimit të vazhdueshëm të Euros pothuajse gjatë çdo muaji, rezulton një diferencë e dukshme ndërmjet vlerave të eksporteve në secilin prej muajve.

Për më tepër, duke filluar që nga Janari 2023, ku kjo diferencë llogaritet në vlerën 7,7 milionë Euro, diferenca ka ardhur gjithnjë e duke u thelluar, duke arritur hendekun më të madh në Qershor 2023 me -34,8 milionë Euro. Sipas studimit, kjo tendencë tregon për humbjet e vazhdueshme të eksportuesve shqiptarë të shkaktuar nga ndryshimet në kursin e këmbimit, duke i ndikuar pasoja të tjera negative socio-ekonomike, duke filluar që nga likuiditeti më i ulët i tyre për t’u furnizuar, reduktim në numrin  e punonjësve, e përkthyer kjo në efekte të tjera zinxhir, si ulja e konsumit, ulja e investimeve, etj.

Artikujt e veshjes dhe rrobat plotësuese të thurura, si një nga kategoritë kryesore të mallrave të eksportuara nga Shqipëria, shfaqin të njëjtën dukuri sikurse totali i mallrave shqiptare të eksportuar drejt pjesës tjetër të botës, ku në muajin e fundit të periudhës së analizuar, Qershor 2023, kjo diferencë kap vlerën -2,3 milionë euro. Kategoria e veshjeve të këmbës gjithashtu, shfaq tendencë për të thelluar hendekun e vlerës në euro që vjen si pasojë e ndryshimeve në kursin e këmbimit. Diferenca më e lartë arrihet në muajin Qershor 2023, konkretisht me rreth  -4,4 milionë Euro.

Po ndodh...