Katastrofike/ Sipas INSTAT, Shqipëria për një vit është tkurrur me 400 mijë banorë!

28 Qershor 2024, 12:17 / EKONOMI&SOCIALE ALFA PRESS

Katastrofike/ Sipas INSTAT, Shqipëria për një vit është

2.4 milionë banorë jetojnë në Shqipëri, sipas rezultateve të Censit 2023.

Në krahasim me të dhënat e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2011, ku popullsia ishte 2,831,741 banorë, rezulton se Shqipëria është tkurrur me 420 mijë shqiptarë.

Më janë shifrat dhe të dhënat zyrtare sesa ka qenë numri i plotë në vitin 2022, dhe se sa shpejt ka filluar të tkurremi si shoqëri për 1 vit nga 2.8 mln banorë në 2.4 deri vitin që shkoi në 2023:

Katastrofike/ Sipas INSTAT, Shqipëria për një vit është

Rënia e popullsisë

Më 1 janar 2022 popullsia e Shqipërisë rezulton 2.79 milionë banorë dhe krahasuar me vitin 2011 është ulur me 3,9 %. Prirja në rënie vazhdon të jetë e pranishme nga vitet e mëparshme.

Katastrofike/ Sipas INSTAT, Shqipëria për një vit është

Rënia e lindjeve

Gjatë periudhës 2011-2021 numri i lindjeve është ulur ndjeshëm: nga rreth 34 mijë në 2011, në rreth 27 mijë në 2021, ndërsa numri i vdekjeve në vit ka mbetur midis 20 mijë dhe 22 mijë për periudhën 2011-2019, por ka shënuar rritje në rreth 30 mijë vdekje në 2021, i ndikuar nga efektet e pandemisë Covid-19.

Zakonisht lindin më shumë meshkuj sesa femra, por meqenëse burrat kanë një vdekshmëri më të lartë, ka më shumë gra të moshuara sesa burra.

 

Po ndodh...