Koeficienti i inteligjencës në Europë, ja në cilin vend renditet Shqipëria për IQ-në

27 Shkurt 2024, 13:13 / JETË ALFA PRESS

Koeficienti i inteligjencës në Europë, ja në cilin vend

Rishikimi i Popullsisë Botërore për mes një artikulli të publikuar së fundmi ka listuar vendet sipas renditjes për koeficientin e inteligjencës.

Në artikull ata gjithashtu kanë shpjeguar se si janë bërë këto llogaritje të cilat kanë listuar vendet sipas inteligjencës.

Koeficienti mesatar i koeficientit të inteligjencës në një vend llogaritet duke filluar me rezultatin mesatar të vendit në testet standarde të IQ-së, duke përshtatur mirë me vlerësimet kombëtare të matematikës, leximit dhe shkencës, dhe duke marrë parasysh cilësinë e përgjithshme të të dhënave.

Burimet e të dhënave të konsideruara në këtë artikull ndryshojnë nga numri i variablave të konsideruar, thellësia e analizës dhe kohëzgjatja e të dhënave”, shpjegon World Population Review. 

Vendet të cilat kryesojnë listën janë Japonia, Kina, Korea e Jugut dhe Tajvani të cilat e kanë mesataren mbi 100.

Mesatarja e koeficientit të inteligjencës në vendet e Ballkanit si Bullgari është 90.99, në Serbi 89.6, në Mal të Zi 85.78.

Sa i përket Shqipërisë ka një koeficient prej 81.75 ose e vlerësuar me notën D+ ku ajo renditet mes shteteve si Maqedonia e cila rendit një vend më lart nesh me IQ 81.91.

Lidhja ndërmjet arsimit dhe inteligjencës

Arsimi dhe inteligjenca janë të lidhura ngushtë, pasi një sistem arsimor më i fuqishëm tenton të prodhojë një popullsi më inteligjente me kalimin e kohës. 

Me këtë në mendje, disa studime përdorin renditjen arsimore të vendeve të ndryshme si bazë për krahasimin e inteligjencës. 

Në vitin 2023, Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) publikoi rezultatet e saj trevjeçare PISA (Programi për Vlerësimin Ndërkombëtar të Studentëve), i cili krahasoi rezultatet e testeve të matematikës, leximit dhe shkencës së gati 700,000 studentëve në 81 vende për vitin 2022.

Vendi dhe IQ

1. Japonia- 106,48

2. Tajvani- 106,47

3. Singapor- 105,89

4. Hong Kongu- 105,37

5. Kinë- 104.1

6. Korea e jugut- 102,35

7. Bjellorusia- 101.6

8. Finlanda- 101.2

9. Lihtenshtajni- 101.07

10. Gjermania- 100,74

 

Po ndodh...