Piramidat e lashta të gjetura në Antarktidë

22 Qershor 2023, 23:13 / AKTUALITET ALFA PRESS

Piramidat e lashta të gjetura në Antarktidë

Shfaqja e piramidave të lashta në Antarktidë paraqet një hipotezë intriguese: ekzistencën e një qytetërimi të harruar prej kohësh në këtë rajon jomikpritës. 

Izolimi dhe kushtet e vështira të Antarktidës e kanë bërë të pa banueshme , duke e bërë atë në dukje të pamundur si shtëpia e një shoqërie të lashtë. 

Megjithatë, zbulimi i këtyre piramidave sfidon supozimet tona dhe na nxit të rivlerësojmë narrativën historike të qytetërimit njerëzor. 

Artikulli i The Archaeologist thekson mundësinë që Antarktida, në të kaluarën e largët, mund të ketë përjetuar kushte më të favorshme klimatike, duke e bërë atë të banueshme për vendbanimin njerëzor. 

Nëse do të ishte kështu, ai hap një sferë spekulimesh në lidhje me kulturat e lashta të detit, teknologjitë e avancuara dhe qytetërimet e humbura që mund të kenë lulëzuar në këtë cep të largët të botës.

Është e rëndësishme të theksohet se ndërsa ekzistenca e piramidave shoqërohet shpesh me qytetërime të përparuara, duhet të merren parasysh edhe shpjegimet alternative. 

Formacionet natyrore gjeologjike, të formuara nga erozioni dhe aktiviteti akullnajor, ndonjëherë mund të ngjajnë me struktura të krijuara nga njeriu. 

Prandaj, një hetim i plotë shkencor është thelbësor për të përcaktuar nëse këto formacione piramidale janë rezultat i ndërtimit njerëzor ose proceseve gjeologjike.

Piramidat e lashta të gjetura në Antarktidë
Një pamje e Google Maps e Piramidës së Lashtë të mundshme

Eksplorimi i Rëndësisë Historike dhe Lidhjeve Kulturore

Nëse konfirmohet prania e piramidave të lashta në Antarktidë, do të kishte implikime të gjera për të kuptuarit tonë të historisë njerëzore dhe lidhjeve kulturore nëpër kontinente. 

Artikulli i botuar nga The Archaeologist thekson lidhjet e mundshme midis këtyre strukturave dhe qytetërimeve të tjera që ndërtojnë piramida, si ato në Egjipt, Amerikën Qendrore dhe Azinë Juglindore. 

Ngjashmëritë në dizajnin arkitektonik ngrenë pyetje intriguese në lidhje me aftësitë e lashta të detit, rrugët tregtare transoqeanike dhe njohuritë e përbashkëta midis kulturave antike.

Zbulimi i piramidave në Antarktidë mund të hedhë gjithashtu dritë mbi historinë më të gjerë të migrimit dhe eksplorimit njerëzor. 

Nëse një qytetërim i lashtë ekzistonte në Antarktidë, ai sfidon nocionet konvencionale të modeleve të vendbanimeve njerëzore dhe kufijtë e eksplorimit në të kaluarën. 

Ai na fton të rishqyrtojmë motivimet dhe aftësitë e paraardhësve tanë, duke rritur mundësinë e një rrjeti të ndërlidhur global të qytetërimeve që i paraprijnë të kuptuarit tonë aktual.

Për më tepër, hetimi i këtyre piramidave do të kërkonte një qasje shumëdisiplinore, duke përfshirë arkeologjinë, antropologjinë, gjeologjinë dhe klimatologjinë. 

Duke analizuar teknikat e ndërtimit, materialet e përdorura dhe kontekstin mjedisor, studiuesit mund të fitojnë njohuri të vlefshme mbi aftësitë teknologjike dhe praktikat kulturore të qytetërimit që mund t'i ketë ngritur këto struktura.

Ekspeditat e ardhshme të pajisura me teknologji të avancuara, duke përfshirë teknikat e radarëve depërtues në tokë dhe të sensorit në distancë, mund të ofrojnë të dhëna të vlefshme për të mbështetur ose hedhur poshtë pretendimet e bëra në artikull./Alfapress.al

 

ide

Nga Sidi Hasanaj 20:16 IDE

Pa Drama!

Nga Sidi Hasanaj

shërbime

  • POLICIA129
  • POLICIA RRUGORE126
  • URGJENCA112
  • ZJARRFIKESJA128