Arsyet pse shqiptarët po divorcohen

5 Mars 2023, 09:32 / SOCIALE ALFA PRESS

Arsyet pse shqiptarët po divorcohen

Nga problemet me dhunën apo abuzimet, deri te mungesa e angazhimit në martesë dhe ftohja nga emigracioni, të gjitha këto arsye vijojnë të qëndrojnë si shkaqe të divorceve në vend.

Av. Greta Çullhaj pohon se, ndonëse vëmë re ulje të shifrave, problematikat vijojnë të mbeten…

Niveli i divorceve në vend është rritur vazhdimisht në vitet e fundit, duke arritur pikun në 2019, me 26 divorce për 100 martesa. Në përvojën tuaj, cilët janë faktorët kryesorë që çojnë në divorc?

Në vend janë kryesisht këto arsye që ndikojnë në divorc: abuzimi fizik, problemet financiare, pabesia apo tradhtia dhe konfliktet mes tyre, ose me familjarë të përfshirë.

Fuqizimi i grave ka rritur numrin e divorceve, sepse nuk e kanë më të vështirë ekonomikisht të ‘mbijetojnë’ pas martese, ashtu sikurse edhe opinioni që dikur i rëndonte, tani nuk përbën problem madhor.

Faktor tjetër është mungesa e angazhimit në martesë dhe dhënia e kontributit të përbashkët për mbarëvajtjen e martesës dhe familjes.

Emigracioni, për shkak të problemeve ekonomike, është një faktor i cili në disa raste, për shkak dhe të largësisë së çiftit për një kohë të gjatë, thyen marrëdhënien e besueshmërisë, krijon konflikte, mosmarrëveshje dhe çon në divorc.

Të marra së bashku, çdo arsye për divorc lidhet me ekonominë, janë të pashmangshme.

Sipas shifrave të fundit të INSTAT, pati rënie të divorceve në 2021, e përllogaritur 15.8 në 100 martesa. Pritshmëria për rritje divorcesh e ndikuar nga pandemia nuk rezultoi sikurse në botë. Cilat mendoni se janë faktorët/arsyet?

Ne e shohim pandeminë si faktor në shtimin e divorceve dhe jo në pakësimin e tyre.

Izolimi dhe koha e gjatë e kaluar me njëri-tjetrin, gjë që më parë për shkak të angazhimeve profesionale nuk ishte e mundur, ka ndikuar negativisht në shkatërrimin e shumë martesave.

Rastet e divorceve për shkak të presionit, stresit dhe gjendjes së rënduar psikologjike nga pandemia dhe gjithë faktorët e tjerë shoqërues të saj kanë bërë që shumë martesa të dështojnë.

Koha e kaluar së bashku në çift për një pjesë ka bërë që të kuptojnë më mirë partnerin dhe të arrijnë në një konkluzion se martesa ka qenë e nxituar, apo se botëkuptimet e tyre nuk kanë një pikë takimi.

Pandemia ka goditur ato martesa relativisht të reja, sipas përvojës sime profesionale. Për martesat disavjeçare, pandemia, pra izolimi, ka rezultuar si një faktor përforcues duke rritur harmoninë në kohës së kaluar së bashku në familje.

Sa i kushtueshëm është procesi i divorcit?

Është një proces që ka koston e tij. Pagesa në gjykatë, në momentin që depozitohet kërkesëpadia për zgjidhje martese, është 3000 lekë. Më pas, është zgjedhja e marrjes së një avokati për çështjen, që sipas urdhrit Nr.1284/3, datë 16.3.2005 “Për miratimin e tarifave të shpërblimit të avokatëve për dhënien e ndihmës juridike”, kushton 40 000 lekë.

Shërbimi për njerëzit në nevojë është 80% më i ulët se tarifa e sipërme.

Për shpenzimet e udhëtimit dhe dietës për shërbimin e Avokatisë jashtë Dhomës ku bën pjesë avokati, kur nuk vendoset me mirëkuptim, masa e pagesës është sa tarifat e nëpunësve të administratës shtetërore.

Për shërbimet e Avokatisë për shtetasit shqiptarë jashtë shtetit, tarifat e sipërme do të dyfishohen, ndërsa pagesa e shpenzimeve, udhëtim e dietë, do të jetë sa masa e pagesës për nëpunësit e administratës së shtetit.

Tarifat e sipërme zbatohen, vetëm kur nuk ka marrëveshje ndërmjet palëve për shpërblimin e shërbimit të avokatisë./Monitor 

 

Po ndodh...

ide

shërbime

  • POLICIA129
  • POLICIA RRUGORE126
  • URGJENCA112
  • ZJARRFIKESJA128