Nettle soup

2023-09-30 08:14:50 / RECETA ALFA ALFA PRESS

Nettle soup
Ingredients

320 grams of Baldo rice
20 grams of onions
50 grams of ham
50 grams of Parmesan cheese
40 grams of butter
200 grams of nettles
100 grams of tomatoes

GUIDELINES

Peel the tomatoes; remove the seeds and cut them into cubes.
Cut the ham into strips. Wash and chop the nettles.
Fry the onion with the ham and half of the butter; add the tomatoes and let them dry for a few minutes.

Then discard the juice and add the nettles; after 10 minutes of boiling, add the rice and cook it according to the schedule shown on the package.
Two minutes before the end of cooking, add the remaining butter and grated cheese.

shënim
Varietetet e ndryshme të orizit kërkojnë kohë të ndryshme gatimi. Kjo recetë tregon kohën e gatimit për të gjithë pjatën. Nëse dëshironi orizin al dente, duhet të respektoni kohën e gatimit të orizit që nga momenti kur shtohet në ujë të valë ose lëng mishi. Kohët ndikohen edhe nga sasia dhe cilësia e erëzave që bien në kontakt me orizin gjatë gatimit.
Kohët e gatimit për varietetet e orizit të përdorura në librin e recetave:
Carnaroli: 18 minuta për rizoto, 16 minuta për orizin e zier.
Arborio: 17 minuta për rizoto, 16 minuta për oriz të zier
Romë – Baldo: 17 minuta për rizoto, 15-16 minuta për orizin e zier.
Vialone Nano: 17 minuta për rizoto, 16 minuta për oriz të zier.
Ribe: 17 minuta për rizoto, 15 minuta për orizin e zier.
S. Andrea: 16 minutes for risotto, 15 for boiled rice.
Original: 15 minutes for boiled rice.
Lungo B (Thaibonnet): 12 minutes for boiled rice.

Happening now...

ideas