Jeta e shqiptarëve “shkurtohet” me 1.9 vite/ Jemi ndër 5 vendet me rënien më lartë të jetëgjatësisë në Europë

17 Mars 2023, 07:59 / EKONOMI&SOCIALE ALFA PRESS

Jeta e shqiptarëve “shkurtohet” me 1.9 vite/ Jemi ndër 5

Agjencia Europiane e Statistikave” ka publikuar së fundmi të dhënat për jetëgjatësinë në lindje, për vitin 2021, tregues i cili i referohet numrit mesatar të viteve që një i porsalindur pritet të jetojë bazuar në normat e vdekshmërisë aktua;e. Të dhënat tregojnë se në Shqipëri ky tregues për vitin 2021 është 75.5 vite mesatarisht. Pra një i porsalindur në vitin 2021 pritet të jetojë rreth 75.5 vite, duke marrë parasysh normën e vdekshmërisë të të gjitha moshave përgjatë po këtij viti. Krahasuar me vitin 2020 jetëgjatësia e pritur në lindje për vendin tonë ka regjistruar rënie, nga 77.4 vite përgjatë 2020-ës në 75.5 vite.

Treguesi i jetëgjatësisë së pritur në lindje ndryshon ndjeshëm nga vendi në vend. Kështu shifrat tregojnë se, krahasuar me vendet e Europës, Shqipëria regjistron ndër nivelet më të ulta të jetëgjatësisë. Mesatarja e Bashkimit Europian për vitin 2021 është 80.1 vite, ndërkohë vendet me jetëgjatësinë më të gjatë të pritur në lindje janë Lihtenshtejni me 84.4 vite, Zvicra dhe Spanja me 83.9 vite dhe 83.3 vite. Krahasuar me vendet e rajonit Shqipëria renditet më mirë, ndërkohë që më keq në treguesin e jetëgjatësisë është Serbia, me 72.8 vite, pasuar nga Maqedonia e Veriut me 73.2 vite dhe Mali i Zi me 73.8 vite. Bullgaria dhe Rumania janë dy vendet të cilat regjistrojnë treguesin më të ulët të jetëgjatësisë në lindje me 71.4 vite dhe 72.8 vite.


“Scan Intel”, bazuar në të dhënat e “Agjencisë Europiane të Statistikave”, ka analizuar gjithashtu ndryshimin e jetëgjatësisë nga viti 2020 në vitin 2021, në vendet e Europës. Sipas shifrave të paraqitura dhe në grafik, Shqipëria renditet mes vendeve të cilat kanë pësuar rënien më të lartë të jetëgjatësisë së pritur në lindje për vitin 2021, me 1.9 vite. Pozicionohemi mes pesë vendeve me rënien më të lartë, ku përveç Shqipërisë një rënie të ndjeshme regjistrojnë edhe Letonia, Sllovakia, Bullgaria dhe Mali i Zi. Rrjedhimisht, mund të themi se norma e vdekshmërisë për vendin tonë dhe ndikimi i pandemisë kanë lënë shenja më të dukshme se në vendet e tjera.

Nga ana tjetër, Lihtenshtejni është vendi i cili ka pësuar rritjen më të lartë të jetëgjatësisë në lindje, me 2.6 vite. Vendi i dytë me rritjen më të lartë të jetëgjasisë në lindje është Belgjika, ndjekur nga Spanja, me 0.9 vite. Krahasuar me vitin 2020, treguesi i jetëgjatësisë në të gjitha vendet e Bashkimit Europian shihet të ketë rënë me 0.3 vite.

Nëse do t’i analizonim sipas gjinisë, jetëgjatësia e pritur në lindje në Shqipëri në vitin 2021 ka rënë si për meshkujt, ashtu edhe për femrat. Meshkujt në Shqipëri pritet të jetojnë 73.5 vite, ndërkohë që ky tregues në vitin 2020 ishte 75.2 vite. Femrat pritet të jetojnë 77.7 vite, nga 79.6 vite në 2020-ën./SCAN

 

ide