Qendra Kombëtare e Biznesit nuk do ofrojë shërbime për ata që nuk zbardhin pronarët

14 Shtator 2022, 14:25 / EKONOMI ALFA PRESS

Qendra Kombëtare e Biznesit nuk do ofrojë shërbime për  ata

QKB njofton gjithë bizneset se do të ndërpresë shërbimet ndaj atyre që nuk dorëzojnë të dhënat e pronarëve përfitues në regjistrin e posaccëm të krijuar për këtë qëllim.

Ligji për pronarët përfitues është miratuar që në vitin 2020, dhe afati për depozitimin e të dhënave ishte pikërisht vera e atij viti. Vlerësohet se janë në total rreth 60 mijë kompani të cilat kanë detyrimin për zbardhjen e pronarëve përfitues apo zotëruesve fundorë të aksioneve.

Por fillimisht me kërkesë të disa shoqatash biznesi, Qeveria vendosi të shtyjë disa herë këtë afat, për të shkuar te shtyrja e fundit që i përket qershorit 2022, ndërkohë që burime zyrtare pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit thanë për Scan që shumë kompani vazhdojnë ta neglizhojnë këtë detyrim ligjor.

Nga kjo pikë duket se Qeveria ka vendosur të aplikojë gjobat që përcakton ligji, si dhe masën ekstreme të bllokimit të shërbimeve.

“QKB-ja dhe autoriteti përgjegjës për mbajtjen e Regjistrit të Organizatave Jofitimprurëse për subjektet raportuese, nuk do të ofrojnë shërbimet ndaj jush, përveç regjistrimit të ndryshimeve të të dhënave të përfaqësuesit ligjor, si dhe do të ndryshojnë statusin për subjektet raportuese nga status “aktiv” në statusin “të pezulluar” në Regjistrin Tregtar dhe në Regjistrin e Organizatave Jofitimprurëse deri në pagimin e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues”, thekson në njoftim Qendra Kombëtare e Biznesit.

Penalitetet financiare ndaj bizneseve që nuk respektojnë deyrimin ligjor për depozitimin e të dhënave, nisin nga 500 dollarë për rastet e mosrespektimit të afateve, për të shkuar deri në 6 mijë dollarë kur autoritetet konstatojnë se ato bëhen me qëllim për të fshehur të dhëna të rëndësishme mbi burimet financiare të pronarëve apo aksionerëve të tyre.

Ligji për pronarët përfitues ka ardhur si një rekomandim i Moneyval, strukturës europiane kundër pastrimit të parave, dhe ka qëllim zbardhjen e pronarëve të vërtetë, apo aksionerëve që qëndrojnë pas kompanive.

 

Po ndodh...